Nieuws

Het laatste nieuws

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: hoe staat het ermee?

15-12-2022

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) ondersteunt sinds maart 2022 gemeenten bij het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, gaf de rijksoverheid de opdracht aan iedere veiligheidsregio om vluchtelingen op te vangen. De oorspronkelijke opdracht werd twee keer uitgebreid tot in totaal 2939 opvangplekken. Wat is de actuele stand van zaken? Nancy Haupts, programmaregisseur bij VGGM, praat ons bij.

Lees meer

Dit is hoe de regio Gelderland-Midden onderdak biedt aan asielzoekers

8-12-2022

Het Rijk vroeg afgelopen zomer alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland, waaronder regio Gelderland-Midden, om 450 asielzoekers in crisisnoodopvang onder te brengen. De afgelopen maanden werkten VGGM en de 15 gemeenten in de regio samen. Zij werkten hard om aan deze opdracht te voldoen. En dat is gelukt: vanaf december vangt de regio bijna 500 asielzoekers op. Welke rol heeft VGGM hierin? Esther Sommers, programmaregisseur bij VGGM, legt het uit. 

Lees meer

Nieuw regionaal model ontruimingsplan natuurbranden voor recreatieterreinen

25-8-2022

Als gevolg van klimaatverandering, met vaker langdurige droge perioden, zal het risico op onbeheersbare natuurbranden toenemen. Dit heeft ook gevolgen voor recreatieondernemingen die in of dichtbij natuurgebieden gevestigd zijn. De Veiligheidsregio’s Gelderland-Midden (VGGM) en Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en ondernemersorganisatie HISWA-RECRON brengen daarom een nieuw model ontruimingsplan natuurbrand uit voor recreatieterreinen. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een landelijk plan, maar voor nu kunnen regio’s dit gebruiken voor hun eigen plannen.

Lees meer