Nieuws

Het laatste nieuws

Versterking samenwerking Nederlandse en Duitse crisisbeheersing

31-5-2023

De coronapandemie, het hoogwater en verschillende natuurbranden hebben ons de afgelopen jaren laten zien dat crises niet stoppen aan de grens. Een goede samenwerking tussen veiligheidsregio’s in ons land, maar ook over de landsgrenzen heen, is daarom onmisbaar. Nederlandse veiligheidsregio’s langs de oostgrens werken al veel samen met Duitse partners, wat in 2017 in verschillende samenwerkingsovereenkomsten bezegeld is. Aan deze bestaande samenwerkingen wordt nu gezamenlijk een extra impuls gegeven in de vorm van het project ERMWIC.

Lees meer