Telefoon

Tips, meldingen of klachten

We vinden het fijn om te horen hoe je onze dienstverlening ervaart. Deel je tip, melding of klacht met ons, maar ook je compliment of positieve ervaring is welkom. Laat het ons weten. Jouw tip, melding of klacht zorgt er namelijk voor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Veelgestelde vragen over de klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht door onze organisatie, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie (zorgklachten) of de Nationale ombudsman (niet-zorgklachten).

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Als je zelf deskundige (rechts)bijstand inschakelt, komen deze kosten wel voor eigen rekening.

Lost contact met de afdeling niets op of dien je liever een klacht in? Volg dan de stappen op de pagina Indienen klacht. Benoem daarbij je naam, adres, datum, beschrijf de klacht zo goed mogelijk: wanneer gebeurde het, om welke medewerker gaat het en wat is er precies gebeurd.

Ons e-mailadres: klacht@vggm.nl 

Ons postadres: 
VGGM
T.a.v. klachtenfunctionaris 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 

Nadat je de klacht hebt ingediend, sturen wij je een ontvangstbevestiging waarin wordt uitgelegd volgens welke regeling de klacht wordt behandeld. We onderzoeken de klacht en zoeken samen met je naar een oplossing. Soms leent een klacht zich voor een bemiddelingsgesprek. Wij streven er naar de klacht binnen zes weken af te handelen.
 
De klachtbehandeling voor onze organisatie is in verschillende wetten geregeld. Om die reden zijn er twee regelingen, die hieronder zijn toegelicht. 

Het kan zinvol zijn om je onvrede te bespreken met een medewerker van de afdeling. Vul dan ons contactformulier in. Een medewerker van de afdeling neemt dan contact op. Je kunt ook alleen een tip melden op onze website.