Wat is de GHOR

Tijdens een crisis leveren allerlei organisaties geneeskundige zorg. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen, de GGD, GGZ-instellingen, slachtofferhulp, apothekers en het Rode Kruis. Het is belangrijk dat deze organisaties tijdens een crisis goed samenwerken.

Dit geldt voor  de acute gezondheidszorg (medische zorg in noodsituaties bij bijvoorbeeld een groot ongeluk), maar ook bij incidenten in de opgeschaalde publieke gezondheidszorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan psychosociale hulp aan slachtoffers bij rampen,  de bestrijding van infectieziekten of een medisch milieukundige ramp. 

Daar zorgt de GHOR voor, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR werkt samen met gemeenten, brandweer, politie, defensie en maakt afspraken met zorginstellingen in Gelderland-Midden. De GHOR is daarmee dé schakel tussen zorg, veiligheid en het openbaar bestuur bij rampen en crisis.