WOB-besluiten (Besluiten Wet Openbaarheid van bestuur)

Sinds 1 januari 2012 publiceert VGGM de besluiten inzake verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB).

Een WOB-verzoek indienen

Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend. De elektronische weg (e-mail, fax, social media) voor het indienen van WOB-verzoeken is niet mogelijk. Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend. Het schriftelijk verzoek kan worden gericht aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

WOB-besluiten

Hieronder vindt u besluiten op ingediende WOB-verzoeken. De openbaar gemaakte informatie treft u als bijlagen bij de besluiten aan.

WOB besluit.pdf
Bijlage bij hoofdproces en subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang inhoud dossier.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ proces Herstelaanbod.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak GO werkprocessen.xlsx
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak GOB werkprocessen.xlsx
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak KDV en BSO werkprocessen.xlsx
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang 10-puntenlijst gezondheid.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang 10-puntenlijst veiligheid.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang continue screening.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang GO voorbeeldrapport.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang GOB voorbeeldrapport.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang KDV BSO voorbeeldrapport OVR.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang Klachten.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang OTS bij gastouder.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang schriftelijk bevel bezwaarschrift procedure.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang schriftelijk bevel processtappen schema.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang toetsing extra voorwaarden VVE.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang versturen brief ONR.pdf
THZ proces kinderopvang uitvoeren.pdf
THZ proces kinderopvang.pdf

Contact met Juridische Zaken

Bij enkele besluiten tref je deze informatie - gelet op de grootte van het document - niet aan. Mocht je deze informatie willen inzien dan verzoeken wij je contact op te nemen met de afdeling Juridische Zaken.