WOB-besluiten (Besluiten Wet Openbaarheid van bestuur)

Sinds 1 januari 2012 publiceert VGGM de besluiten inzake verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB).

Een WOB-verzoek indienen

Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend. De elektronische weg (e-mail, fax, social media) voor het indienen van WOB-verzoeken is niet mogelijk. Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend. Het schriftelijk verzoek kan worden gericht aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

WOB-besluiten

Hieronder vindt u besluiten op ingediende WOB-verzoeken. De openbaar gemaakte informatie treft u als bijlagen bij de besluiten aan.

Contact met Juridische Zaken

Bij enkele besluiten tref je deze informatie - gelet op de grootte van het document - niet aan. Mocht je deze informatie willen inzien dan verzoeken wij je contact op te nemen met de afdeling Juridische Zaken.