Waar verblijven Oekraïense vluchtelingen in de regio Gelderland-Midden?

Sinds begin maart wordt er in Gelderland-Midden door alle 15 gemeenten hard gewerkt aan het realiseren van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) coördineert op verzoek van het Rijk de zoektocht naar geschikte opvanglocaties. 

Inmiddels hebben veel gemeenten al Oekraïners opgevangen of maken ze permanentere opvanglocaties klaar voor gebruik. De gemeenten hebben zowel naar locaties gezocht voor crisisnoodopvang (korte duur) als noodopvanglocaties voor de middellange termijn. Crisisnoodopvang houdt in dat vluchtelingen op deze locaties maximaal een aantal dagen worden opgevangen. Noodopvang zijn locaties waar de Oekraïense vluchtelingen langer kunnen verblijven. Op alle locaties krijgen vluchtelingen een slaapplaats, eten, drinken en indien nodig medische hulp aangeboden. De door de gemeenten aangeboden plekken zijn heel divers, het varieert van (voormalige) hotels en groepsaccommodaties tot sporthallen, zalencentra, cruiseschepen en een legerplaats. Kijk hier voor een overzicht van de opvanglocaties.

 

Regionale crisisopvanglocatie in Scherpenzeel

In de regio Gelderland-Midden werkten we tot 7 mei met een regionale crisisopvanglocatie in De Wanmolen in Zetten. Deze is inmiddels gesloten en is er begin mei een nieuwe crisisopvanglocatie geopend in Scherpzeel. Hier worden vluchtelingen als eerste opgevangen in de regio. Zij krijgen een slaapplaats, eten en indien nodig medische hulp aangeboden. Na de noodcrisisopvang zorgt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ervoor dat de vluchtelingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, ondergebracht worden in een opvanglocatie waar zij langere tijd kunnen verblijven. Zo kunnen we vluchtelingen snel helpen en wordt voorkomen dat sommige opvanglocaties overbelast raken. 

 

Nieuwe opvanglocaties 

De komende tijd openen er meerdere, vooral kleinschalige, opvanglocaties. Tegelijkertijd gaat de zoektocht naar meer opvanglocaties door. De rijksoverheid heeft de veiligheidsregio’s heeft gevraagd om voor eind juni te zorgen voor duizend extra noodopvangplekken, boven op het oorspronkelijke verzoek voor tweeduizend plekken per regio.