Veiligheidsregio Gelderland-Midden verzorgt opvang Oekraïense vluchtelingen

Drukke tijden voor alle 15 gemeenten in onze regio en ook opnieuw voor Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Aan de veiligheidsregio de taak om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Naast een plek om te slapen, krijgen zij ook voeding, onderwijs, medische zorg en leefgeld. Een aangesteld crisisteam zorgt in onze regio voor de coördinatie van vluchtelingenopvang. Dat doen zij in samenwerking met Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne, gemeenten en partnerorganisaties zoals politie en defensie. Een intensieve samenwerking binnen de organisatie en in de regio is daarom extra belangrijk. Twee leden uit het crisisteam vertellen over de organisatie van opvangplekken in Gelderland-Midden.

 

Asielprocedure in Nederland

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een aparte status door de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit houdt onder andere in dat ze, zonder asielprocedure, tijdelijk recht hebben op huisvesting, zorg en leefgeld als ze zijn ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Dat is anders dan bij asielzoekers die uit eigen land gevlucht zijn en asiel (bescherming) aanvragen in een ander land. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor opvang van deze groep in asielzoekerscentra (azc’s). Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, dan wordt deze ‘statushouder’. Gemeenten moeten er vervolgens voor zorgen dat deze statushouders een woning krijgen.

 

Een crisisteam in de regio

In regio Gelderland-Midden is de coördinatie van vluchtelingenopvang een taak van VGGM in nauwe samenwerking met de 15 gemeenten. Daarvoor is een zogeheten crisisteam aangesteld. In dat team schakelen politie, defensie, GHOR (crisiszorg), bevolkingszorg, de brandweer en communicatie met elkaar. De dagelijkse coördinatie van (het zoeken naar geschikte) opvanglocaties ligt in regio Gelderland-Midden in handen van Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne (TOVO), dat werkt in opdracht van het crisisteam. Nancy Haupts is projectleider van dit team. Nancy: “TOVO coördineert de zoektocht naar geschikte opvanglocaties. Ons team houdt de vluchtelingenstromen tussen het landelijk centrum en de gemeenten in het oog. Ook adviseren wij aan gemeenten en locatiemanagers van opvangcentra.”

 

Werkwijze voor organisatie opvang

De huidige crisis is geen uitdaging van enkel VGGM en de 15 gemeentes alleen. Het is een landelijk vraagstuk. Jan-Piet Zijp betrokken als voorzitter van het crisisteam. Jan-Piet vertelt: “VGGM werkt hierin samen met het Landelijk Knooppunt coördinatie en informatie Oekraïne. Het crisisteam maakt gebruik van informatie van dit landelijke punt en er wordt onderling afgestemd. Bijvoorbeeld over het spreiden van vluchtelingen over het land. Ook zijn veel verschillende takken van sport van de VGGM betrokken bij de opvang van vluchtelingen, denk bijvoorbeeld aan het verlenen van medische zorg en het borgen van de (brand)veiligheid van opvanglocaties. Want, tijdens deze crisis draait het niet alleen om bedden. Ook voedsel, voorzieningen, voorlichting, veiligheid, zorgverlening en bevolkingszorg moet in orde zijn. Al deze zaken organiseren gemeenten in afstemming met VGGM en de opvanglocaties.”

 

Werken in een crisisorganisatie

Door met elkaar te overleggen en af te stemmen wordt in een razendsnel tempo alles georganiseerd wat nodig is om de vluchtelingen op te vangen. Nancy vertelt verder: “Het is van belang dat we – bij een grote toestroom van vluchtelingen – zowel met gemeenten én op landelijk niveau schakelen.” Nancy sluit haar verhaal af: “Het is bijzonder om te zien hoe iedereen zich voortdurend inzet voor één en hetzelfde doel. Onze collega’s denken altijd met ons mee. Daarnaast zien we direct effect van ons werk ter plaatse. Samen zorgen we dat de vluchtelingen even tot rust kunnen komen. En dat geeft een gevoel van voldoening!”