Veilige opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen: zo helpen GGD en brandweer

Hoe zorg je voor veilige opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne? De GGD en brandweer werken nauw samen met gemeenten in Gelderland-Midden om dat te realiseren. Met elkaar houden we de locaties hygiënisch en (brand)veilig. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Deskundigen Marja Terwee en Erald Willems vertellen er meer over.

Hygiënecheck

De locaties waar gemeenten vluchtelingen willen onderbrengen, zijn vaak geen doorsnee locaties. Denk bijvoorbeeld aan een leegstaand gemeentehuis. Zeker als een locatie al enige tijd onbewoond is, is het belangrijk om de hygiëne te controleren. 

Marja Terwee - deskundige infectiepreventie bij GGD Gelderland-Midden – legt uit hoe die controle verloopt: “Met checklists van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid voeren we op elke opvanglocatie een technische hygiënecheck uit. Zo controleren we of de leefomstandigheden hygiënisch zijn.”

Uit de hygiënecheck volgt een praktisch advies. Daarin staat omschreven welke aanpassingen of maatregelen nodig zijn voordat de opvanglocatie open kan. Zo moet er in asielzoekerscentra bijvoorbeeld minimaal één douche en toilet zijn per 8 personen. Op noodopvanglocaties geldt dat minimum per 35 personen.

GGD-deskundige infectiepreventie Marja Terwee

Marja Terwee, deskundige infectiepreventie: "De kans op ziekte-uitbraken is een stuk kleiner, omdat Oekraïense vluchtelingen de opvanglocaties goed schoon houden."

Meer verantwoordelijkheid bij gemeenten

Sinds de GGD opvanglocaties inspecteert, wordt voor gemeenten steeds duidelijker waar ze op moeten letten. Ze hebben alle informatie en checklists om de opvanglocaties zo hygiënisch en veilig mogelijk te maken. Daarom is er nu steeds minder behoefte aan controle van de GGD en voeren gemeenten de hygiënecheck regelmatig zelfstandig uit. 

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn opgeruimd en netjes. Marja vertelt: “Omdat ze de locaties goed schoon houden, is de kans op ziekte-uitbraken een stuk kleiner. Een aandachtspunt is de aanwezigheid van kinderen op de locaties. Onder hen is de vaccinatiegraad lager dan onder Nederlandse kinderen. Daarom bood Jeugdgezondheidszorg de mogelijkheid om de kinderen te laten vaccineren. Zo zijn zij beschermd en voorkomen we dat er ziekten als mazelen opleven in de regio.” 

Brandveiligheid

Vanwege het soms verouderde karakter van de gebouwen is een beoordeling van de brandveiligheid essentieel. Om de brandveiligheid te waarborgen, toetst de brandweer alle gebouwen aan de hand van een aantal vaste protocollen. Op basis van die bevindingen formuleert de brandweer een advies voor de gemeenten. 

Erald Willems - senior medewerker risicobeheersing brandweer - vertelt wat belangrijk is bij zo’n veiligheidscheck: “Snelheid is van belang bij de aanvraag voor een veiligheidscheck. Ook gezien het grote tekort aan opvangplekken. We gaan dus direct aan de slag.”

Daarnaast denkt de brandweer direct mee met de uitvoerders van het advies. Meestal verzorgen aannemers en installateurs die uitvoering. Erald licht toe: “Het brandweerteam risicobeheersing heeft veel kennis en ervaring. Dat helpt aanzienlijk bij het geven van een goed advies na de veiligheidscheck.”

Erald Willems van risicobeheersing bij brandweerauto

Erald Willems, senior medewerker risicobeheersing brandweer: "We hebben veel kennis en ervaring. Dat helpt aanzienlijk bij het geven van een goed advies na de veiligheidscheck."