Opvang voor asielzoekers

In Nederland zijn er te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Daarom neemt rijksoverheid crisismaatregelen. Samen met alle veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland.

Ondersteunen bij crisisnoodopvang

De afgelopen periode is er veel werk verzet. De veiligheidsregio’s en gemeenten werken samen om extra crisisnoodopvanglocaties te creëren. Hiermee bieden we zoveel mogelijk mensen onderdak. Benieuwd naar de actuele situatie van opvangplekken in de regio? 

450 crisisnoodopvangplekken

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, is alle veiligheidsregio’s gevraagd om 450 crisisnoodopvangplekken (CNO) te organiseren voor asielzoekers. Daardoor is de druk op Ter Apel voor de zeer korte termijn verlaagd. In regio Gelderland-Midden werken we samen met de 15 gemeenten aan deze opdracht. Op dit moment zijn er crisisnoodopvanglocaties in Arnhem, Ede en Wageningen.

AZC’s

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de reguliere opvangplekken (AZC’s) voor asielzoekers. Momenteel is er een tekort aan deze plekken, omdat in veel AZC’s statushouders verblijven die nog geen reguliere huisvesting in een gemeente hebben gekregen.