Opvang voor asielzoekers

Ondersteunen bij crisisnoodopvang

In het aanmeld- en opvangcentrum in Ter Apel is er nog steeds sprake van een onhoudbare situatie. Vrijwel iedere dag verblijven er meer mensen dan mogelijk is. Dit was voor het kabinet de reden om de nationale crisisstructuur te activeren. Er is de afgelopen periode veel werk verzet door de veiligheidsregio’s en gemeenten, om extra crisisnoodopvanglocaties te creëren en daarmee zoveel mogelijk mensen onderdak aan te bieden. Benieuwd naar de actuele situatie van opvangplekken in de regio? 

450 crisisnoodopvangplekken

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, is alle veiligheidsregio’s gevraagd om 450 crisisnoodopvangplekken (CNO) te organiseren voor asielzoekers. Daardoor is de druk op Ter Apel voor de zeer korte termijn verlaagd. In regio Gelderland-Midden werken we samen met de 15 gemeenten aan deze opdracht. Op dit moment zijn er crisisnoodopvanglocaties in Arnhem, Voorthuizen en binnenkort ook in Elst.

AZC’s

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de reguliere opvangplekken (AZC’s) voor asielzoekers. Momenteel is er een tekort aan deze plekken, omdat in veel AZC’s statushouders verblijven die nog geen reguliere huisvesting in een gemeente hebben gekregen.