Voor professionals

Kom jij beroepsmatig in contact met Oekraïense vluchtelingen en wil je ze op weg helpen? Of hebben jij en je collega’s ideeën over het bieden van hulp? We hebben hieronder de belangrijkste informatie verzameld zodat je weet wat jij als professional kan doen in de huidige situatie. 

Ondersteuning in Nederland

De Veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland vangen momenteel de eerste 75.000 vluchtelingen uit Oekraïne op. Daarnaast wordt rekening gehouden met nog grootschaligere opvang én langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daar hoort ook recht op werk, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen bij. Dit alles wordt opgenomen in het Nationaal Programma van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor een georganiseerde aanpak en uitrol. Heb je beroepsmatig contact met Oekraïense vluchtelingen en krijg je vragen over: aankomst, registratie en verblijf, zorg en gezondheid, werk en inkomen of onderwijs? De website van Rijksoverheid geeft antwoorden. 

Bijdragen aan georganiseerde crisishulp en -zorg

Wil jij – als professional – wat betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen? Maar weet je niet waar te beginnen en welke vorm aansluit bij jouw functie?

Het platform RefugeeHelp biedt uitkomst. Op deze website vind je een overzicht van de verschillende initiatieven in Nederland, op het gebied van onderdak, gezondheidszorg, activiteiten, buddies, voedsel, kleding en goederen, onderwijs en taal, donaties en werk. 

Inwoners willen vluchtelingen helpen

Hulp van zorgprofessionals

De GHOR faciliteert gemeenten bij het realiseren van de medische zorg bij opvanglocaties in Gelderland-Midden. Opvangcentra worden onder andere door de GHOR voorzien van de inzet van medische zorg door zorgpartners. De GHOR brengt daarbij de zorgpartners in verbinding met de gemeente waar de locatie - onder verantwoordelijkheid van de gemeenten - wordt ingericht. Wil je daarnaast wat betekenen? Maak dit kenbaar bij de overkoepelende zorginstantie waarbij jouw organisatie aangesloten is. 

Vergoeding van zorg 

Om te beoordelen hoe u als zorgprofessional medische kosten declareert checkt u als eerst het volgende:

  • Heeft de vluchteling een burgerservicenummer (BSN)? Dan vindt declaratie via de ‘Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne’ (RMO) plaats.
  • Heeft de vluchteling geen burgerservicenummer (BSN)? Dan vindt declaratie van medische zorgkosten plaats volgens de subsidieregeling ‘Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ via het CAK.

Subsidieregeling RMO

Vanaf 1 juli 2022 geldt de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne voor de vergoeding van zorg. Met deze regeling kan de zorgverlener zorgkosten eenvoudig declareren. De RMO-regeling lijkt qua inhoud op de Regeling Medische Zorg voor Asielzoekers (RMA). Naast zorg uit het basispakket, vergoedt de RMO ook een beperkt aanbod van zorg buiten het basispakket. Dit zijn medische kosten voor mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Daarnaast is er via de RMO- en RMA-regeling een gratis tolkendienst beschikbaar. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Vluchtelingen met een BSN zijn vanaf 1 augustus 2022 terug te vinden in de verzekeringsgegevens. Lees hierover meer op de website van Rijksoverheid.

Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft u medische zorg verleend aan een vluchteling uit Oekraïne zonder een BSN? Dan worden zorgkosten uit het basispakket door het CAK vergoed. Dat geldt ook voor geleverde zorg vóór 1 juli 2022. Ongeacht of de vluchteling uit Oekraïne een BSN heeft. Alleen zorg uit het basispakket valt onder deze regeling. Zorg buiten het basispakket wordt dus niet vergoed. Declaratie van de gemaakte kosten vindt plaats via het CAK. Bekijk hier alle informatie over het indienen van declaraties via het CAK.

Vergoeding voor langdurige zorg

Heeft een vluchteling langdurige zorg nodig? En kan dit niet vergoed worden vanuit de Zvw of Wmo? Dan valt dit onder de Regeling voor Medische Zorg aan asielzoekers (RMA). Zorgprofessionals kunnen een indicatie aanvragen voor Wlz-verblijfszorg via de organisatie Bender. Na plaatsing in een instelling en een registratie bij het COA, kunnen de kosten via de RMA worden betaald. Let op: er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. 

Meer informatie