Tijdelijke crisisnoodopvang voor COA in voormalig klooster in De Steeg

Een voormalig klooster in De Steeg wordt tijdelijk beschikbaar gesteld voor 150 asielzoekers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden op verzoek van Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) besloten.

Vanwege het nijpende capaciteitstekort in Ter Apel is door het Rijk aan de veiligheidsregio’s gevraagd het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te helpen met organiseren van crisisnoodopvang van asielzoekers. Concreet gaat het om een periode van 12 weken, met ingang van 1 juni 2022, waarin telkens 4 verschillende regio’s opvang bieden voor een periode van 14 dagen.

De regio Gelderland-Midden stelt in de tweede ronde opvangplekken beschikbaar. De gemeente Rheden heeft aangeboden de opvanglocatie in De Steeg hiervoor in te richten. De locatie is beschikbaar voor een periode van twee weken - van 15 tot 29 juni - voor maximaal 150 asielzoekers. Na 29 juni wordt de locatie klaargemaakt om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Omwonenden van het voormalig klooster zijn afgelopen week tijdens een informatieavond van de gemeente Rheden geïnformeerd.