Privacyverklaring in het kort

Veiligheidsregio Gelderland-Midden respecteert jouw privacy en vindt het belangrijk jouw privacy te beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens. Op deze pagina vind je onze privacyverklaring in het kort.

 • Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens. Soms zijn dat ook bijzondere persoonsgegevens, vooral gezondheidsgegevens, en je burgerservicenummer.
 • In veel gevallen krijgen wij persoonsgegevens van jouzelf. Ook ontvangt de VGGM persoonsgegevens van derden.
 • Jouw gegevens gebruiken we alleen als we daarvoor een wettelijke reden (‘grondslag’) hebben.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
 • Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor een wettelijke verplichting of onze taak.
 • Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken maken wij afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid.
 • Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de dienstverlening aan jou. Soms staan er in wetten bewaartermijnen.
 • Wij gebruiken gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en rapportages. Jouw persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, dit betekent dat ze niet herleidbaar zijn naar jou. Als je niet wilt dat wij je gegevens hiervoor gebruiken, dan kun je bezwaar maken.
 • Je hebt een aantal rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een verzoek aan info@vggm.nl.
 • VGGM verstuurt nieuwsbrieven alleen aan bestaande contacten en aan personen die daarvoor toestemming geven bij aanmelding. Je kunt je afmelden.
 • Als je een website van de VGGM bezoekt, zetten we cookies op je computer. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming.
 • Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van persoonsgegevens door VGGM, stuur dan een email aan de functionaris voor de gegevensbescherming functionarisgegevensbescherming@vggm.nl. Heb je een klacht? Dan kun je deze sturen aan klachten@vggm.nl
 • Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze ‘privacyverklaring – in het kort’ is gepubliceerd in mei 2021.