Preventief vaccineren tegen monkeypox van start

De GGD’en zijn gestart met het preventief vaccineren tegen monkeypox (apenpokken), met als eerste de regio’s Amsterdam en Haaglanden. De komende tijd zullen de andere GGD’en, waaronder GGD Gelderland-Midden, ook stapsgewijs starten met vaccineren van de mensen uit de doelgroepen in hun regio. 

GGD Gelderland-Midden start op maandag 1 augustus met preventief vaccineren. De vaccinatie is vooralsnog alleen beschikbaar voor mensen die een verhoogd risico op besmetting hebben. Mensen die hiervoor in aanmerking komen worden door de GGD gebeld. Het heeft geen zin om zelf te bellen om een vaccinatie aan te vragen.

De afgelopen weken, sinds de opdracht van de minister (VWS), is er door de GGD’en hard gewerkt aan het goed en zorgvuldig inrichten van deze vaccinatiecampagne. Om de mensen die het grootste risico lopen zo snel mogelijk te beschermen. Monkeypox is immers overdraagbaar bij (langdurig) huid-op-huid contact.

Deze taak van infectieziektebestrijding is belegd bij de GGD’en vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg). GGD-professionals hebben al jarenlange ervaring met het vaccineren van allerlei doelgroepen. Denk aan de covid-19-vaccinatiecampagnes en de vaccinaties vanuit het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Binnen elke GGD-regio wordt zorgvuldig gekeken naar het in beeld krijgen van alle mensen uit de hoogrisicodoelgroepen en hoe hen te bereiken. De mensen die in aanmerking komen voor de vaccinatie ontvangen vanzelf een uitnodiging. Vanaf maandag 1 augustus is er tevens een landelijk monkeypox informatienummer beschikbaar. 

Voor vragen over monkeypox kun je bellen naar het meldpunt Infectieziektebestrijding via 088 – 355 5493.

Vaccineren

Preventief vaccineren tegen monkeypox van start.