Regelingen

Gemeenschappelijke regeling

De juridische basis voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is gelegd in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015.

GR_VGGM_compleet_met_ondertekening.pdf

Directiereglementen

Het Reglement Directie 2015  en het Reglement Veiligheidsdirectie 2015 beschrijven directionele bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

reglement_directie.pdf
reglement_veiligheidsdirectie.pdf

Mandaatregeling

Het Mandaatbesluit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2020 is een verzamelbesluit waarbij het Dagelijks Bestuur bevoegdheden heeft gemandateerd aan ambtenaren in dienst van de Gemeenschappelijke regeling. 

Mandaatbesluit_2011.pdf

Organisatieverordening

De Taken en de structuur van de ambtelijke organisatie zijn vastgelegd in de Organisatieverordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015.

Organisatieverordening_VGGM_2011.pdf

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Zo krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Meer informatie over de Wob vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De elektronische weg (e-mail, fax, social media) voor het indienen van WOB-verzoeken is afgesloten. Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend. Het schriftelijk verzoek kan worden gericht aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

Inkoopvoorwaarden

Bij iedere aankoop van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn inkoopvoorwaarden van toepassing. Voor de onderhandse en (kleine) meervoudig onderhandse aanbestedingen hanteert VGGM eigen algemene inkoopvoorwaarden. Voor de overige, Nationale en Europese aanbestedingen worden de Rijksinkoopvoorwaarden (leveringen en diensten) of de Gibit (ICT) van toepassing verklaard.

Algemene_inkoopvoorwaarden_VGGM_2013.pdf

Delegatiebesluit

In het delegatiebesluit 2015 heeft het Algemeen Bestuur bevoegdheden gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Delegatiebesluit_.pdf

Openbaar besluit toezichthouders Kinderopvang

Betreft: mandatering toezicht kinderopvang

Openbaar besluit toezichthouders Kinderopvang.pdf
Mandatering toezicht WMO.pdf