De directie

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft een tweehoofdige directie: de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Henk Bril en de Directeur Brandweer Anton Slofstra.

GGD-directeur Henk Bril

Henk Bril

Henk Bril is sinds 1 september 2020 DPG. Hij heeft de GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis en de GHOR in zijn portefeuille.

Hiervoor werkte Bril bij de politie. Hij heeft veel ervaring als crisismanager en recherchechef. Voor GGD GHOR Nederland heeft hij Crisisorganisatie en Vakbekwaamheid in zijn takenpakket en zet hij zich in voor het verbeteren van Bron- en contactonderzoek en de positie van Forensische geneeskunde. Bril heeft bijzondere affiniteit met de combinatie veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

Als DPG wil hij niet alleen aandacht hebben voor de beschermende taak in de publieke gezondheid, zoals vaccineren. Maar ook voor de bewakende taak door monitoren van de situatie en het bevorderen van een goede gezondheid en leefomgeving.

Anton Slofstra

Anton Slofstra is sinds 1 november 2017 Directeur Brandweer en Regionaal Commandant.

Voor Brandweer Nederland heeft hij een aantal portefeuilles onder zijn hoede, waaronder Grootschalig en Specialistisch brandweeroptreden, Programmaraad Incidentbestrijding en stuurgroep lid Landelijke Meldkamerorganisatie.

Slofstra zal ervoor zorgen dat het brandweerkorps in onze regio toekomstbestendig is en blijft. De snelste basiseenheid - een post in de buurt - zal altijd ter plaatse komen, ook bij complexe incidenten en hulp inroepen van specialistische eenheden. De basiseenheid kan vaak wel aan de slag voordat het specialisme gearriveerd is. Altijd is het specialisme van een post aanvullend op de basistaak. Dat moet zo blijven, vindt Slofstra. Het dwingt wel om de oefen- en opleidingsinspanning in balans te houden met de draagkracht.

Een balans vinden tussen basis, specialisme, slagkracht, snelheid, kwaliteit, opleidings- en oefeninspanning, kosten en maatschappelijke bijdrage is niet makkelijk. Maar wel iets waar Brandweer Gelderland-Midden zich hard voor maakt.

Directeur Anton Slofstra