Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: hoe staat het ermee?

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) ondersteunt sinds maart 2022 gemeenten bij het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, gaf de rijksoverheid de opdracht aan iedere veiligheidsregio om vluchtelingen op te vangen. De oorspronkelijke opdracht werd twee keer uitgebreid tot in totaal 2939 opvangplekken. Wat is de actuele stand van zaken? Nancy Haupts, programmaregisseur bij VGGM, praat ons bij.

Opvangplekken in regio Gelderland-Midden

VGGM ondersteunt de 15 gemeenten in de regio bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Nancy vertelt: “In onze regio hebben we momenteel 2265 opvangplekken. Dat betekent dat we de verplichte 2000 plekken hebben gerealiseerd en ons nog inspannen om er nog zo'n 700 plekken bij te organiseren. Daarvoor werken bijna alle onderdelen van VGGM en gemeenten intensief samen. Als regio maakten we de keuze om zoveel mogelijk in te zetten op noodopvang, in plaats van crisisnoodopvang. Zo creëren we een fijner verblijf voor mensen en hoeven zij niet steeds van locatie te wisselen. Op deze manier krijgen zij de kans om te wennen aan hun gemeente. Accepteren dat de realisatie van plekken langer duurt, hoort daarbij. Immers, een hotel of sporthal is snel geregeld, maar het plaatsen van chalets of het verbouwen van een locatie vraagt wat meer voorbereiding. In het voorjaar voldoen we waarschijnlijk aan de aanvullende opdracht, wanneer de geplande locaties inderdaad openen.”

Spelende kinderen op opvanglocatie in Voorthuizen

Spelende kinderen bij opvanglocatie

Regionale crisisnoodopvang in Westervoort

Naast tientallen noodopvanglocaties, bestaat er ook een locatie voor crisisnoodopvang in onze regio. “In de crisisnoodopvang worden Oekraïense vluchtelingen kortdurend opgevangen. Het uitgangspunt is maximaal 72 uur. Alle vluchtelingen die in Gelderland-Midden (en Gelderland-Zuid) aankomen worden eerst kort opgevangen in de crisisnoodopvang. We zoeken vervolgens een passende plek waar deze vluchtelingen voor langere termijn kunnen verblijven”, legt Nancy uit. “Voorheen was de regionale crisisnoodopvang in Scherpenzeel. Vanaf 24 november 2022 bevindt de crisisnoodopvanglocatie zich in Westervoort. Dat is een mooie locatie met aparte woonunits.”

Blik op de toekomst

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. “Dat betekent dat we ons blijven inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er zijn plannen voor een meer structurele werkwijze, zodat we in Nederland langdurig Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen. Op dit moment is de organisatie van opvangplekken een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's en de gemeenten. In welke mate de veiligheidsregio hierin een rol blijft spelen, is nog onbekend. Naar verwachting zal daar op korte termijn meer duidelijkheid over ontstaan. Als VGGM bereiden wij ons voor op verschillende scenario’s zodat we snel kunnen op- of afschalen. Tot die tijd zetten wij ons samen met de gemeenten dagelijks in om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te organiseren.”

Vluchtelingen uit Oekraïne zoeken kleding uit op opvanglocatie in Voorthuizen

Vluchtelingen uit Oekraïne zoeken kleding uit bij opvanglocatie in Voorthuizen