Voor professionals

Kom jij beroepsmatig in contact met Oekraïense vluchtelingen en wil je ze op weg helpen? Of hebben jij en je collega’s ideeën over het bieden van hulp? We hebben hieronder de belangrijkste informatie verzameld zodat je weet wat jij als professional kan doen in de huidige situatie. 

Ondersteuning in Nederland

Veiligheidsregio’s in Nederland zetten momenteel fors in om 75.000 vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. Daarnaast wordt rekening gehouden met nog grootschaligere opvang én de langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daar hoort ook recht op werk, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen bij. Dit alles wordt opgenomen in het Nationaal Programma van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor een georganiseerde aanpak en uitrol. Heb je beroepsmatig contact met Oekraïense vluchtelingen en krijg je vragen over: aankomst, registratie en verblijf, zorg en gezondheid, werk en inkomen of onderwijs? De website van Rijksoverheid geeft antwoorden. 

Bijdragen aan georganiseerde crisishulp en -zorg

Wil jij – als professional – wat betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen? Maar weet je niet waar te beginnen en welke vorm aansluit bij jouw functie?

Het platform RefugeeHelp biedt uitkomst. Op deze website vind je een overzicht van de verschillende initiatieven in Nederland, op het gebied van onderdak, gezondheidszorg, activiteiten, buddies, voedsel, kleding en goederen, onderwijs en taal, donaties en werk. 

Inwoners willen vluchtelingen helpen

Hulp van zorgprofessionals

De GHOR ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de medische zorg bij opvanglocaties in Gelderland-Midden. Opvangcentra worden door de GHOR voorzien van de inzet van medische zorg door zorgpartners. De GHOR brengt daarbij de zorgpartners in verbinding met de gemeente waar de locatie - onder verantwoordelijkheid van de gemeenten - wordt ingericht. Wil je daarnaast wat betekenen? Maak dit kenbaar bij de overkoepelende zorginstantie waarbij jouw organisatie aangesloten is. 

Vergoeding van zorg 

Om te beoordelen hoe u als zorgprofessional medische kosten declareert checkt u als eerst het volgende:

  • Heeft de vluchteling een burgerservicenummer (BSN)? Dan vindt declaratie via de ‘Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne’ (RMO) plaats.
  • Heeft de vluchteling geen burgerservicenummer (BSN)? Dan vindt declaratie van medische zorgkosten plaats volgens de subsidieregeling ‘Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ via het CAK.

Subsidieregeling RMO

Vanaf 1 juli geldt de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne voor de vergoeding van zorg. Met deze regeling kan de zorgverlener zorgkosten eenvoudig declareren. De RMO-regeling lijkt qua inhoud op de Regeling Medische Zorg voor Asielzoekers (RMA). Naast zorg uit het basispakket, vergoedt de RMO ook een beperkt aanbod van zorg buiten het basispakket. Dit zijn medische kosten voor mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Vluchtelingen met een BSN zijn vanaf 1 augustus terug te vinden in de verzekeringsgegevens. Lees hierover meer op de website van Rijksoverheid.

Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft u medische zorg verleend aan een vluchteling uit Oekraïne zonder een BSN? Dan worden zorgkosten uit het basispakket door het CAK vergoed. Dat geldt ook voor geleverde zorg vóór 1 juli. Ongeacht of de vluchteling uit Oekraïne een BSN heeft. Alleen zorg uit het basispakket valt onder deze regeling. Zorg buiten het basispakket wordt dus niet vergoed. Declaratie van de gemaakte kosten vindt plaats via het CAK. Bekijk hier alle informatie over het indienen van declaraties via het CAK.

Meer informatie