Dit is hoe de regio Gelderland-Midden onderdak biedt aan asielzoekers

Het Rijk vroeg afgelopen zomer alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland, waaronder regio Gelderland-Midden, om 450 asielzoekers in crisisnoodopvang onder te brengen. De afgelopen maanden werkten VGGM en de 15 gemeenten in de regio samen. Zij werkten hard om aan deze opdracht te voldoen. En dat is gelukt: vanaf december vangt de regio bijna 500 asielzoekers op. Welke rol heeft VGGM hierin? Esther Sommers, programmaregisseur bij VGGM, legt het uit. 

Crises vragen vaak veel tijd en energie van betrokkenen. Dat was de afgelopen maanden niet anders bij de asielcrises. De taak van het Rijk is geen makkelijke opdracht. Volgens Sommers heeft dit bijvoorbeeld te maken met de haast die het rijk vraagt: “Door de rijksoverheid wordt er vooral ingezet op crisisnoodopvang, maar gemeenten willen een duurzame oplossing bieden voor asielzoekers. Wij als VGGM proberen de gemeenten te motiveren, ontzorgen en stimuleren om te zoeken naar mogelijkheden”, vertelt de projectleider. Het is uiteindelijk aan de gemeenten om de crisisnoodopvang te organiseren.

Opvang in de regio

Een aantal gemeenten stak hun nek uit. En dat leverde uiteindelijk succes op. De afgelopen maanden openden 4 gemeenten in de regio crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers. “Zo besloot bijvoorbeeld de gemeente Barneveld meteen naar mogelijkheden te kijken. In Voorthuizen opende onder andere een crisisnoodopvang voor 85 asielzoekers.” Eind december krijgt deze groep asielzoekers een nieuw onderdak in twee opvangschepen in Dieren. Ook de gemeente Arnhem werkt hard aan het opvangen van asielzoekers. In de zomer meerde een extra schip aan in de stad voor opvang voor lange tijd van 194 asielzoekers, naast de vele opvangplekken die de stad al heeft. Ook in Elst richtte de gemeente Overbetuwe een crisisnoodopvanglocatie in, daar verblijven sinds begin november 120 asielzoekers. De gemeente Wageningen zorgde er uiteindelijk voor dat we als regio voldoende opvangplekken aanbieden. “In de haven ligt sinds december een boot met plaats voor 98 vluchtelingen. Dankzij deze opening voldoet de regio nu ruim aan de opdracht van het Rijk. Een mooi resultaat van de samenwerking tussen VGGM en alle gemeenten in de regio.”

Wat is de rol van VGGM?

Het Rijk vroeg de veiligheidsregio’s om opvang te organiseren in de regio’s. Normaal gesproken is dat een taak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Esther legt uit waar zij en haar collega's zich precies mee bezig houden: “Wij gingen de afgelopen periode in gesprek met gemeenten over lokale opvang van asielzoekers. Zo leggen wij voor gemeenten de verbindingen met alle belangrijke partijen, denk aan zorgpartners en ook het COA. Aan de andere kant adviseert VGGM de gemeenten ook. Bijvoorbeeld over veiligheid en gezondheid: “VGGM – waar de brandweer onderdeel van is - voert voor de ingebruikname van een opvanglocatie bijvoorbeeld een brandveiligheidscheck uit.”

Vooruitkijken

Esther vervolgt: “Onze kracht is de aandacht voor betere, blijvende en vooral menselijke opvang. De regio Gelderland-Midden heeft vanaf het begin al plannen voor langere periode. Daardoor openen we nu, naast crisisnoodopvang, opvangplekken waar mensen voor langere tijd kunnen verblijven. Een goede basis voor de toekomst”, aldus Esther.

Het maakt haar trots. “We hebben te maken met verschillende crises tegelijk en iedereen blijft zijn schouders eronder zetten. Dat vind ik knap van mijn collega's. Zij blijven gemotiveerd om samen met de regio asielzoekers menselijke opvang te bieden. Als ik op afgelopen periode terugkijk dan denk ik: wat goed en mooi dat we dit als regio bereikt hebben.

Benieuwd hoeveel asielzoekers op dit moment in jouw gemeente verblijven? Bekijk dan ons dashboard met actuele cijfers van de opvang in de regio.

Crisisnoodopvang voor asielzoekers in Voorthuizen

Jan Luteijn, burgemeester van gemeente Barneveld, bezoekt crisisnoodopvang in Voorthuizen