Wet Open Overheid (Woo)-verzoek

De Wet Open Overheid (Woo) heeft per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur vervangen en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. De Woo regelt jouw recht op informatie van de overheid. Op deze manier kun je meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. Wil je bijvoorbeeld informatie over het beleid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden opvragen? Dan kun je een Woo-verzoek indienen. Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Voorwaarden

  • Het verzoek moet voorzien zijn van je naam, postadres en handtekening.
  • Je geeft zo concreet mogelijk aan waarover je precies informatie wilt ontvangen.
  • Het moet gaan om publieke informatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Het gaat dan om informatie die vastligt in documenten bij het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur of bij de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
  • Geef zo concreet mogelijk aan welke documenten je wilt.
  • De informatie moet daadwerkelijk bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aanwezig zijn.

Termijn

Je ontvangt binnen 4 weken bericht over jouw verzoek. De termijn kan met 2 weken worden verlengd.

Wordt jouw verzoek toegewezen?

Dan kan de informatie op verschillende manieren aan je worden verstrekt. Denk daarbij aan een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel van een document. Ook kun je worden uitgenodigd om de documenten te komen inzien.

Wordt jouw verzoek afgewezen?

Dan kun je 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Op welke manier en waar je dat kunt doen, lees je in de brief die je in reactie op jouw verzoek wordt toegezonden.

Contact met Juridische Zaken

Bij enkele besluiten tref je deze informatie - gelet op de grootte van het document - niet aan. Mocht je deze informatie willen inzien dan verzoeken wij je contact op te nemen met de afdeling Juridische Zaken.

Een verzoek kan per mail of schriftelijk. 

U kunt een verzoek per post sturen naar postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

WOO- en WOB-besluiten

Hieronder vindt u besluiten op ingediende WOB-verzoeken. De openbaar gemaakte informatie treft u als bijlagen bij de besluiten aan.

202206 Besluit wobverzoek datadiefstal (geanonimiseerd).pdf
202206 Bijlage inventarislijst deelbesluit 2 juni 2022.pdf
II 002 Beschrijvend document Inhuur Uitzendkrachten en Payroll dienstverlening 26 nov. 2020.pdf
II 003. ARVODI 2018.pdf
II 004 UEA Inhuur Uitzendkrachten en Payroll dienstverlening.pdf
II 005. Programma van Eisen.pdf
II 006. Addendum Randstad Uitzenden VGGM 29 nov. 2021.pdf
II 007. Addendum herzieningsclausule Randstad Uitzenden VGGM 29 nov. 2021.pdf
II. 001 Raamovereenkomst inhuur flexibele uitzendkrachten 25 maart 2021.pdf
IX 001 Autorisatie ICT-rechten flow nieuwe medewerkers.pdf
IX 002 Autorisatie ICT-rechten flow uitdienst en wijzigen rol medewerkers.pdf
IX 003 Gegevensbeschermingsbeleid VGGM versie 2020_Geredigeerd.pdf
IX 004 Informatiebeveiligingsbeleid VGGM 2020.pdf
IX 005 Logging beleid VGGM.pdf
IX 007 Toegangsbeveiligingsbeleid VGGM.pdf
X 001 20201005 Privacyscan Corona Werkzaamheden_Geredigeerd.pdf
X 002 20201116 Acties aandacht integriteit AVG_Geredigeerd.pdf
X 005 Dreigingen CORONA team.pdf
X 006 Folder GGD GHOR_Informatieveiligheid en gedragsregels.pdf
X 007 GGD privacy inventarisatie - GGD Gelderland-Midden v1.1_Geredigeerd.pdf
X 008 GGD security inventarisatie - GGD Gelderland.pdf
XIII 001 Gedragscode VGGM integriteit.pdf
XIII 002 oproepovereenkomst.pdf
XIII 003 afspraken levering capaciteit bron en contactonderzoek Covid-19 GGD Gelderland Midden 8 juli 2020.pdf
XIII 004 email 27 nov. 2020 en 4 dec. 2020 verlenging inzet.pdf
XIII 005 Tijdelijke aanstelling CAR-UWO.pdf
XIII 006 Toelichting Gedragscode integriteit.pdf
XIII 007 ZZP overeenkomst van opdracht corona incl geheimhouding.pdf
XIV 001 20210128 Presentatie IBP Corona Team.pdf
XIV 002 20210507 Presentatie AVG BCO Team.pdf
WOB besluit.pdf
Bijlage bij hoofdproces en subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang inhoud dossier.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ proces Herstelaanbod.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak GO werkprocessen.xlsx
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak GOB werkprocessen.xlsx
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak KDV en BSO werkprocessen.xlsx
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang 10-puntenlijst gezondheid.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang 10-puntenlijst veiligheid.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang continue screening.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang GO voorbeeldrapport.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang GOB voorbeeldrapport.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang KDV BSO voorbeeldrapport OVR.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang Klachten.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang OTS bij gastouder.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang schriftelijk bevel bezwaarschrift procedure.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang schriftelijk bevel processtappen schema.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang toetsing extra voorwaarden VVE.pdf
Bijlage bij subproces uitvoeren THZ werkafspraak kinderopvang versturen brief ONR.pdf
THZ proces kinderopvang uitvoeren.pdf
THZ proces kinderopvang.pdf