Campagne om verdrinking te voorkomen

Donderdag 7 juli is de landelijke campagne gelanceerd om het aantal verdrinkingen in Nederland terug te dringen. Met de slogan ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ willen partijen zwemmers bewust maken van de risico’s die dat met zich mee brengt. De brandweer en de ambulance rukken elke zomer een paar keer uit naar de grote rivieren als iemand wordt vermist. 

Op een aantal locaties in het land zal deze campagne de komende zomer worden ingezet. De opzet is dat zwemmers en andere betrokkenen hun gedrag aanpassen, vooral bij open water als plassen en rivieren. Het gaat daarbij onder meer om recreatiegebieden van Leisurelands waaronder Strand Horst en Strand Nulde, diverse vakantieparken van Europarcs, het strand bij Kijkduin en de posten van de Reddingsbrigade. 

Wat kan onverwacht gebeuren in water?

Nederland kent een rijke water- en zwemcultuur. Activiteiten in en om het water vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons leven, zeker in het zomerseizoen. Als gevolg van bijvoorbeeld onverwachte stroming, temperatuurverschillen en/of een overschatting van de eigen zwemvaardigheid kúnnen zwemmers in open water (in zee maar ook in meren of plassen) in de problemen komen. 
Met deze campagne willen partijen hen ertoe aanzetten even te ‘checken’ onder welke omstandigheden zij het water in gaan en wie er mogelijk even een oogje in het zeil houdt. Daarbij worden handelingsperspectieven geboden en worden tips gegeven wat te doen als je zelf of een ander toch in de problemen komt. 
 

Veilig in en uit het water

Het gedrag en risicobewustzijn van zwemmers heeft de grootste invloed op het ontstaan én voorkomen van problemen in het water. De ondertitel van de campagne is dan ook ‘Veilig in en uit het water’.
Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n honderd mensen in open water. Veel vaker nog redden hulporganisaties zoals de KNRM en Reddingsbrigade zwemmers die in de problemen zijn geraakt. ‘Veilig in en uit het water’ maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water. 
 

Wie checkt jou?

De komende jaren worden onder deze naam verschillende campagnes over zwemveiligheid gelanceerd. ‘Wie checkt jou?’ is de eerste. De campagne vormt onderdeel van de uitvoering van het bredere ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’ dat eerder door betrokken partijen onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid is opgesteld. In dit kader is ook aandacht voor de zwemvaardigheid en zwemveiligheid van diverse doelgroepen en de kwaliteit van het toezicht en de inrichting van zwemlocaties.