Brandbewaking van natuurgebieden op de Veluwe

Van eind maart tot en met oktober kan een automatische drone vliegen over natuurgebieden op de Veluwe. De drone vliegt vanaf brandweerkazerne Otterlo en geeft informatie die is bedoeld om beginnende branden in deze natuurgebieden vroegtijdig op te sporen. Het vliegen met deze automatische drone gebeurt als test en is onderdeel van een onderzoek/haalbaarheidsstudie in opdracht van het VBC (Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité). Verderop in dit artikel geven we meer informatie over het VBC. Deze pilot is mogelijk gemaakt door financiering vanuit NIPV innovatie en de vluchten werden gedaan door het Team Digitale Verkenning Brandweer Nederland.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

  • VNOG (Veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland)
  • VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden)
  • LIVEOP (Softwareontwikkelaar)
  • Avy (Dronebouwer)
  • MKON (Meldkamer Oost-Nederland brandweer)
  • Team Digitale Verkenning van het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid).  

Veiligheid natuurbranden vergroten

Het VBC (Stichting het Veluws Bosbrandweer Comité) is opdrachtgever van het onderzoek naar het inzetten van de drone bij het opsporen van natuurbranden. De stichting wordt gefinancierd door Veluwse gemeenten in het werkingsgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veiligheidsregio Utrecht participeert ook in het project.