Bezwaar en beroep

Tegen sommige besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven.

 

Onderaan een dergelijk besluit is dan een bezwarenclausule opgenomen. Als u niet zeker weet of u tegen een besluit bezwaar kunt maken, neem dan contact met ons op. U moet binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat hoe u dit kunt doen. Een bezwaarmaker wordt in de gelegenheid gesteld om zijn of haar bezwaar mondeling toe te lichten. De regeling Procedure ambtelijk horen 2018 geeft een uitwerking van de behandeling van bezwaarschriften. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren, vindt een heroverweging plaats en wordt een beslissing op het bezwaar genomen.

Beroep en hoger beroep

Bent u het niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk. Voor personele aangelegenheden is de Centrale Raad van Beroep de bevoegde instantie. Voor alle andere rechtbankuitspraken is de Raad van State bevoegd.