Raadsinformatieronde

Lees op deze pagina over het jaarverslag, de begroting, beleidsplannen en informatiebijeenkomsten.

Kaderbrief 2025

Kaderbrief 2025.pdf

Jaarverslagen

Download het jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023.pdf

Ontwerpbegroting 2025 - Aanvullende brief

Het Dagelijks Bestuur zet een zorgvuldig proces op om de komende maanden besparingsvoorstellen uit te werken. Vooruitlopend op inhoudelijke voorstellen wordt de gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2025 2% lager geraamd. In de brief is het financieel effect per gemeente opgenomen van deze 2% raming. 

Brief Dagelijks Bestuur aan raden besparingen VGGM.pdf

Begroting 2025

Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft de ontwerpbegroting 2025 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de ontwerpbegroting hieronder. Deze begroting bevat ook de geactualiseerde begroting 2024.

Ontwerpbegroting 2025.pdf

Begroting 2024

Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft de conceptbegroting/ kaders 2024 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de conceptbegroting hieronder. 

Begroting en kaders 2024 versie raadsconsultatie.pdf

Beleidsplannen VGGM