Raadsinformatieronde

Lees op deze pagina over het jaarverslag, de begroting en informatiebijeenkomsten.

Jaarverslagen

Wil je meer weten? Download dan het volledige jaarverslag van 2020.

Jaarverslag 2020

Begroting 2023

Het algemeen bestuur van VGGM heeft de conceptbegroting/ kaders 2022 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de conceptbegroting hieronder. 

begroting 2023 VGGM ter consultatie versie dd 2022-04-26.pdf

Informatiebijeenkomsten

In mei en juni 2022 organiseerde VGGM raadsinformatiebijeenkomsten voor raads- en collegeleden. Een goede gelegenheid om te zien wat VGGM doet voor en namens de 15 gemeenten in de regio. Ook lichtten we de begroting van 2023 en het jaarverslag 2021 toe.