Raadsinformatieronde

Lees op deze pagina over het jaarverslag, de begroting en informatiebijeenkomsten.

Jaarverslag 2020

Wil je meer weten? Download dan het volledige jaarverslag van 2020

Jaarverslag 2020

Betroting 2022

Het algemeen bestuur van VGGM heeft de conceptbegroting/ kaders 2022 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de conceptbegroting hieronder.

Ontwerpbegroting 2022 voor raadsconsultatie