Raadsinformatieronde

Lees op deze pagina over het jaarverslag, de begroting en informatiebijeenkomsten.

Jaarverslagen

Wil je meer weten? Download dan het volledige jaarverslag van 2020.

Jaarverslag 2020

Begroting 2023

Het algemeen bestuur van VGGM heeft de conceptbegroting/ kaders 2022 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de conceptbegroting hieronder. 

begroting 2023 VGGM ter consultatie versie dd 2022-04-26.pdf

Informatiebijeenkomsten

Op  9 mei, 17 mei en 7 juni organiseert VGGM raadsinformatiebijeenkomsten voor raads- en collegeleden. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt via de griffies en collegesecretariaten verspreid. Voor nieuwe raads- en collegeleden is dit een goede gelegenheid om te zien wat VGGM doet voor en namens de 15 gemeenten in onze regio. Ook lichten we de begroting van 2023 en het jaarverslag 2021 toe.