Raadsinformatieronde

Lees op deze pagina over het jaarverslag, de begroting, beleidsplannen en informatiebijeenkomsten.

Jaarverslagen

Download het jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023.pdf

Begroting 2025

Het algemeen bestuur van VGGM heeft de ontwerpbegroting 2025 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de ontwerpbegroting hieronder. Deze begroting bevat ook de geactualiseerde begroting 2024.

Ontwerpbegroting 2025.pdf

Begroting 2024

Het algemeen bestuur van VGGM heeft de conceptbegroting/ kaders 2024 ter advies aangeboden aan de gemeenten. Bekijk de conceptbegroting hieronder. 

Begroting en kaders 2024 versie raadsconsultatie.pdf

Beleidsplannen VGGM