Ons bestuur

Het algemeen bestuur van VGGM bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in Gelderland-Midden. De hoofdofficier van justitie, de coördinerend dijkgraaf en de (vertegenwoordiger van de) Commissaris der Koning zijn ook uitgenodigd deel te nemen aan vergaderingen van het bestuur.

Het algemeen bestuur vergadert samen met de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid. In deze commissie nemen behalve de burgemeesters ook de wethouders volksgezondheid deel.

Vergaderingen openbaar

De vergaderingen van het algemeen bestuur/bestuurscommissie veiligheid en gezondheid zijn openbaar. Geïnteresseerden en belanghebbenden zijn van harte welkom.

De tijd en locatie van de vergadering staat vermeld in de vergaderstukken. Door corona vinden de vergaderingen op dit moment digitaal plaats. Wil je digitaal kijken en luisteren naar de vergadering? Geef dit dan uiterlijk de dag vóór de vergadering aan bij de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar info@vggm.nl

Vergaderdata van 2021

    20 januari 2021
    24 februari 2021
    7 april 2021
    23 juni 2021
    29 september 2021
    1 december 2021

Uit wie bestaat het dagelijks bestuur?

  • Burgemeester van Arnhem, de heer A. (Ahmed) Marcouch, voorzitter;
  • Burgemeester van Ede, de heer R. Verhulst, vice-voorzitter;
  • Wethouder Publieke Gezondheid van de gemeente Arnhem, de heer R. van der Zee
  • Vanuit Overbetuwe: mevrouw P. Hoytink, burgemeester van Overbetuwe;
  • Vanuit Veluwezoom Zuid: de heer C. van Eert, burgemeester van Rheden;
  • Vanuit West-Veluwe/Vallei: de heer P.J.T. van Daalen, wethouder Publieke Gezondheid van Barneveld;
  • Vanuit De Liemers de heer A.J. van Hout, burgemeester van Westervoort.