Publicatieblad

Sinds 2 mei 2011 werkt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden met een elektronisch publicatieblad, waarin alle openbare bekendmakingen worden gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2015, als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is ons publicatieblad te lezen via Officiëlebekendmakingen.nl

Dit Publicatieblad  'Blad gemeenschappelijke regeling VGGM' fungeert thans als het officiële publicatieblad waaraan rechten kunnen worden ontleend.